ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.).. [2020-01-31 ] โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร.. [2020-01-31 ] โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ .. [2020-01-31 ] โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) .. [2020-01-31 ] ตรวจสอบสถานประกอบการด้านการประมงตามคำขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการป.. [2020-01-31 ] ตรวจสอบร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ในพื้นที่อำเภอเขาพนม.. [2020-01-31 ] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำปล่อยพันธุ์ปูม้า .. [2020-01-31 ] โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ .. [2020-01-31 ] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC) ครั้งที่ 1/2563.. [2020-01-31 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2020-01-23 ]
อ่านทั้งหมด 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 

 เผยเเพร่: 2020-01-23  |  อ่าน: 16 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 16 มกราคม 2563 นายแสน ศรีงาม ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นางสาวฏฏิภัทร์ ใจเย็น นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางบุศรา ชุมเชื้อ เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน และนายธนกิจ สิทธิสาร เจ้าหน้าที่ประมง ลงพื้นที่ต้อนรับคณะศึกษาดูงานและเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การผลิตสินค้าแบรนด์เนม "ปลาสลิดดอนนา" จังหวัดปัตตานี ณ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณท์บ้านไหนหนัง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย รับฟังการบรรยายและสาธิตเรื่อง การจัดตั้งกลุ่ม การบริหารจัดการกลุ่ม การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดต่อไป