ต้อนรับคณะกรรมธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.).. [2020-01-31 ] โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร.. [2020-01-31 ] โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ .. [2020-01-31 ] โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) .. [2020-01-31 ] ตรวจสอบสถานประกอบการด้านการประมงตามคำขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการป.. [2020-01-31 ] ตรวจสอบร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ในพื้นที่อำเภอเขาพนม.. [2020-01-31 ] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำปล่อยพันธุ์ปูม้า .. [2020-01-31 ] โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ .. [2020-01-31 ] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC) ครั้งที่ 1/2563.. [2020-01-31 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2020-01-23 ]
อ่านทั้งหมด 

ต้อนรับคณะกรรมธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  

 เผยเเพร่: 2020-01-23  |  อ่าน: 14 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 19 มกราคม 2563 นายแสน ศรีงาม ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นางกาญจนา จ่ายเกิด ร่วมต้อนรับคณะกรรมธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ในการมาครั้งนี้ คือเพื่อส่งเสริมและเข้าถึงการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อหาแนวทางสร้างรายได่แก่เกษตรกร โดยศาสตราจารย์กนก วงศ์ตระหง่าน รองประธานคณะกรรมาธิการ ให้โจทย์ในการพัฒนา 4 อย่าง ประกอบด้วย ปาล์ม แพะ สาหร่ายขนนก น้ำพุร้อนเค็ม ในส่วนของสาหร่ายขนนก เป็นลักษณะต่อ ยอดผลิตภัณ์ครื่องสำอางค์ เช่น ครีม โลชั่น ทากันแเดด เซรั่ม