ต้อนรับคณะกรรมธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

รองอธิบดีกรมประมงนำสื่อมวลชนในพื้นที่ร่วมติดตาม การเพิ่มขึ้นของปลาทู ห.. [2020-06-30 ] การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2564.. [2020-06-26 ] โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเล เพื่อการบริโภคภ.. [2020-06-26 ] Fisheries Shop.. [2020-06-18 ] โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำ.. [2020-06-11 ] มอบพันธุ์สัตว์น้ำโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2563 .. [2020-06-11 ] ชาวประมง จ.กระบี่ เฮ “มาตรการปิดอ่าวอันดามัน” ปี 63 เริ่มเห็นผล 2 เดือ.. [2020-06-11 ] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำน้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระน.. [2020-06-11 ] ทรงพระเจริญ.. [2020-06-02 ] โครงการตู้กับข้าวชาวเกาะลันตา.. [2020-04-24 ]
อ่านทั้งหมด 

ต้อนรับคณะกรรมธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  

 เผยเเพร่: 2020-04-24  |  อ่าน: 72 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 19 มกราคม 2563 นายแสน ศรีงาม ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นางกาญจนา จ่ายเกิด ร่วมต้อนรับคณะกรรมธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ในการมาครั้งนี้ คือเพื่อส่งเสริมและเข้าถึงการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อหาแนวทางสร้างรายได่แก่เกษตรกร โดยศาสตราจารย์กนก วงศ์ตระหง่าน รองประธานคณะกรรมาธิการ ให้โจทย์ในการพัฒนา 4 อย่าง ประกอบด้วย ปาล์ม แพะ สาหร่ายขนนก น้ำพุร้อนเค็ม ในส่วนของสาหร่ายขนนก เป็นลักษณะต่อ ยอดผลิตภัณ์ครื่องสำอางค์ เช่น ครีม โลชั่น ทากันแเดด เซรั่ม