ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ


[2022-05-17] เฝ้ารับเสด็จ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยา.. [2022-05-17] เรือประมงพาณิชย์ ชื่อ ศรีอำนวยชัย11เรืออวนล้อมจับ (อวนดำ)จับปลามงฝูงให.. [2022-05-12] การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheri Co- ordinator.. [2022-05-12] ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา และเข้า.. [2022-05-12] ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา และเข้า.. [2022-05-05] ขอประชาสัมพันธ์ให้เรือประมงที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการน้ำมันเขียวต้องต.. [2022-05-05] เข้าร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล จังหวัดกระบี่ ครั้งท.. [2022-05-05] ลงพื้นที่ปฎิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสาหร่ายขนนกด้วยนวัตกรรมใหม.. [2022-05-05] เข้าร่วมจัดกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (.. [2022-05-05] เข้าร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายท.. อ่านทั้งหมด