กรมประมง...แจงหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมงที่ประสบอุกทกภัยจากภายุโซนร้อน

อ่านทั้งหมด 

กรมประมง...แจงหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมงที่ประสบอุกทกภัยจากภายุโซนร้อน 

 เผยเเพร่: 2019-11-22  |  อ่าน: 95 ครั้ง