ศูนย์เครือข่าย ศพก.ด้านกาประมง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง.. [2019-10-31 ] ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่ง.. [2019-10-24 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาด.. [2019-09-25 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล.. [2019-09-25 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการขับรถยนต์.. [2019-09-25 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง.. [2019-09-24 ]
อ่านทั้งหมด 

ศูนย์เครือข่าย ศพก.ด้านกาประมง 

 เผยเเพร่: 2019-09-24  |  อ่าน: 116 ครั้ง

 

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 นายแสน ศรีงาม ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายนรินทร์  มีวงศ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง  นายสราวุฒิ  เต้งชู เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน  โดยการประสานงานกับประมงอำเภอเกาะลันตา  และเจ้าของศูนย์เครือข่าย
ศพก.ด้านการประมงอ.เกาะลันตา ดำเนินการดังนี้
1. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการ จากสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกกระบี่ จำนวน 55 นาย ในการส่งเสริมอาชีพทางเลือกด้านการเลี้ยงปลาในกระชัง เพื่อสร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัว ณ.ศาลาเอนกประสงค์โครงการป่าชุมชนบ้านคลองยาง.ต.คลองยาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
2 .ตรวจติดตาม กำกับ ดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งทะเล ) ให้เป็นไปตามกฏหมายที่กำหนด ในเขตท้องที่ ต.เกาะกลาง อ.เกาะเกาะลันตา จ.กระบี่  จำนวน 2 ราย 
3.ประสานงานกับประมงอำเภอเกาะลันตาตรวจติดตามเกษตรกรกรตามโครงการทฤษฏีใหม่ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
รายเก่าปี 2560  จำนวน 8 ราย  คัดเลือกเกษตรกรรายใหม่เข้าร่วมโครงการฯ ปี 2562  จำนวน 6 ราย