กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง.. [2019-10-31 ] ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่ง.. [2019-10-24 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาด.. [2019-09-25 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล.. [2019-09-25 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการขับรถยนต์.. [2019-09-25 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง.. [2019-09-24 ]
อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 

 เผยเเพร่: 2019-09-24  |  อ่าน: 70 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 12 ธันวาคม 2561 นายแสน ศรีงาม ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายศักดิ์ดา ทวีเมือง ประมงอำเภอเกาะลันตา นายประภาส หนูนวล ชปพ.ประมง ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 4 กระบี่ ชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านนาทุ่งกลาง คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งกลางและคณะครูและนักเรียน กศน.เกาะลันตา ร่วมจัดกิจกรรมปล่อยกุ้งแชบ๊วย จำนวน 700,000.- ตัว สู่แหล่งน้ำธรรมชาติ อ่าวบุนโต๊ด หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ภายใต้แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์