กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง.. [2019-10-31 ] ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่ง.. [2019-10-24 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาด.. [2019-09-25 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล.. [2019-09-25 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการขับรถยนต์.. [2019-09-25 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง.. [2019-09-24 ]
อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 

 เผยเเพร่: 2019-09-24  |  อ่าน: 106 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 12 ธันวาคม 2561 นายแสน ศรีงาม ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางจิราภรณ์ รัตนพรหม เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน รักษาราชการแทนประมงอำเภออ่าวลึก ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ. จำนวน 1,000,000. ตัว โดยร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 4 (กระบี่) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขค3กระบี่ องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ชาวประมง และนักเรียนร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 500,000 ตัว ณ ท่าเทียบเรือ ม.3 ต.แหลมสัก และร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก ปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 500,000. ตัว ณ บริเวณท่าเทียบเรือบ้านในไส ม.6 ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่.