ร่วมกับชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านแหลมกรวด

ทรงพระเจริญ.. [2020-06-02 ] โครงการตู้กับข้าวชาวเกาะลันตา.. [2020-04-24 ] มอบอาหารสัตว์น้ำทะเลแปรรูป ตามโครงการตู้กับข้าวของจังหวัดกระบี่.. [2020-04-21 ] ร่วมคัดกรองจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019.. [2020-04-21 ] มอบสัตว์น้ำปลาทะเล จำนวน 100 กิโลกรัม เพื่อใช้ประกอบอาหารโครงการตู้กับ.. [2020-04-21 ] ติดตามเยี่ยมเยือนเกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเ.. [2020-04-21 ] ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม.. [2020-04-21 ] เยี่ยมจุดจำหน่ายสัตว์น้ำชุมชนและจุดคัดกรองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเ.. [2020-04-21 ] มอบสัตว์น้ำปลาทะเล เพื่อประกอบอาหารห้กับโครงการตู้กับข้าว ชาวเกาะลันตา.. [2020-04-21 ] ยี่ยมด่านคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019.. [2020-04-21 ]
อ่านทั้งหมด 

ร่วมกับชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านแหลมกรวด 

 เผยเเพร่: 2020-04-21  |  อ่าน: 333 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่วันที่ 23 มีนาคม 2561นายแสน  ศรีงาม  ประมงจังหวัดกระบี่  มอบให้  นายกานรัฐ  เรืองโฉม  ประมงอำเภอเหนือคลอง
ร่วมกับชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านแหลมกรวด   จัดทำธนาคารบ้านปลา   จำนวน 20 ชุด  พื้นที่หมู่ที่ 8  ตำบลคลองขนาน  อำเภอเหนือคลอง  จังหวัดกระบี่