ร่วมกับชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านแหลมกรวด

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง.. [2019-10-31 ] ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่ง.. [2019-10-24 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาด.. [2019-09-25 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล.. [2019-09-25 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการขับรถยนต์.. [2019-09-25 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง.. [2019-09-24 ]
อ่านทั้งหมด 

ร่วมกับชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านแหลมกรวด 

 เผยเเพร่: 2019-09-24  |  อ่าน: 248 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่วันที่ 23 มีนาคม 2561นายแสน  ศรีงาม  ประมงจังหวัดกระบี่  มอบให้  นายกานรัฐ  เรืองโฉม  ประมงอำเภอเหนือคลอง
ร่วมกับชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านแหลมกรวด   จัดทำธนาคารบ้านปลา   จำนวน 20 ชุด  พื้นที่หมู่ที่ 8  ตำบลคลองขนาน  อำเภอเหนือคลอง  จังหวัดกระบี่