ฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกปฎิบัติการแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ


[2023-05-16] ประกาศยกย่องผู้ปฏิบัติงานดีเด่น มีผลงานเชิงประจักษ์ประจำเดือนเมษายน 25.. [2023-05-15] กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 33 ป.. [2023-05-11] ราคากุ้งขาวประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2566.. [2023-05-11] ราคากุ้งขาวประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2566.. [2023-04-28] ประกาศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรแ.. [2023-04-20] โครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในภาคประมงทะเลตามกลไกการส่งต่อระ.. [2023-04-20] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2566.. [2023-04-20] ปะชุมการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคนใ.. [2023-04-20] โครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในภาคประมงทะเลตามกลไกการส่งต่อระ.. [2023-04-05] โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริฯ (ประมงโรงเรียน).. อ่านทั้งหมด 

ฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกปฎิบัติการแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันที่ 8 มีนาคม 2566 นายเจริญไชย ศรีสุวรรณ์ ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางสาวอรทิพา ผ่อนผาสุข ประมงอำเภอเมืองกระบี่ และนายอาทิตย์ ชอบบุญ เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกปฎิบัติการแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ แก่กลุ่มเกษตรกรกลุ่มขนมพื้นบ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยผลิตภัณฑ์ที่ทำการฝึกอบรมได้แก่ กุ้งหวาน และปลาฉิ้งฉ้างสมุนไพร