กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด


กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 7 ธันวาคม 2565 นายเจริญไชย ศรีสุวรรณ์ ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางสาวอำพรรัตน์  แสงทอง  ประมงอำเภอปลายพระยา ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 11 ตำบลปลายพระยา  จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ จำนวน 50,000 ตัว ณ หนองน้ำซ่ำ หมู่ที่ 11 ตำบลปลายพระยา  อำเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบี่ โดยนายอำเภอปลายพระยาเป็นประธาน  และได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช