ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ ให้คำปรึกษา แนะนำแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งกรณี ข้อมูลสถานประกอบกิจการเกษตรกรฯ ที่ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบงานAPD (Sing up)


ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ ให้คำปรึกษา แนะนำแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งกรณี ข้อมูลสถานประกอบกิจการเกษตรกรฯ ที่ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบงานAPD (Sing up)  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565นายเจริญไชย  ศรีสุวรรณ์ ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางกาญจนา จ้ายเกิด  นักวิชาการประมงชำนาญการ นางสาวสุภาวดี ด้นหวัง นักวิชาการประมง และนายธนกิจ สิทธิสาร เจ้าหน้าที่ประมง ลงพื้นที่ปฎิบัติงานอำเภออ่าวลึก ดังนี้
ประสานงาน ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ ให้คำปรึกษา แนะนำแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งกรณี ข้อมูลสถานประกอบกิจการเกษตรกรฯ ที่ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบงานAPD (Sing up) แต่ไม่ใช้ระบบงานฯ  อำเภออ่าวลึก จำนวน 9 ฟาร์มพบประเด็นปัญหา รายละเอียดดังนี้
1) ไม่เข้าใจการใช้ระบบงานการแก้ปัญหาโดยเจ้าหน้าที่ให้ข้อแนะนำการใข้ระบบฯ พร้อมสอนการใช้ระบบAPD จำนวน 3 ราย
2) หยุดกิจการเลิกเลี้ยง จำนวน 4 ราย ให่ยกเลิกทบ.1 และจสค.
3)ชะลอการเลี้ยง จำนวน 1 ราย เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงบ่อ
4) อยู่ระหว่างการเลี้ยง รอจับผลผลิตจะเริ่มใช้ระบบAPD จำนวน 1 ราย
พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคในการประกอบอาชีพการเลี้ยงกุ้งทะเลของเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวสำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
นายเจริญไชย  ศรีสุวรรณ์ ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางกาญจนา จ้ายเกิด  นักวิชาการประมงชำนาญการ นางสาวสุภาวดี ด้นหวัง นักวิชาการประมง และนายธนกิจ สิทธิสาร เจ้าหน้าที่ประมง ลงพื้นที่ปฎิบัติงานอำเภออ่าวลึก ดังนี้
ประสานงาน ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ ให้คำปรึกษา แนะนำแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งกรณี ข้อมูลสถานประกอบกิจการเกษตรกรฯ ที่ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบงานAPD (Sing up) แต่ไม่ใช้ระบบงานฯ  อำเภออ่าวลึก จำนวน 9 ฟาร์มพบประเด็นปัญหา รายละเอียดดังนี้
1) ไม่เข้าใจการใช้ระบบงานการแก้ปัญหาโดยเจ้าหน้าที่ให้ข้อแนะนำการใข้ระบบฯ พร้อมสอนการใช้ระบบAPD จำนวน 3 ราย
2) หยุดกิจการเลิกเลี้ยง จำนวน 4 ราย ให่ยกเลิกทบ.1 และจสค.
3)ชะลอการเลี้ยง จำนวน 1 ราย เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงบ่อ
4) อยู่ระหว่างการเลี้ยง รอจับผลผลิตจะเริ่มใช้ระบบAPD จำนวน 1 ราย
พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคในการประกอบอาชีพการเลี้ยงกุ้งทะเลของเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าว