ประชุมประจำเดือนสำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ ครั้ง ที่6/2565


ประชุมประจำเดือนสำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ ครั้ง ที่6/2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกระบี่ ชั้น 2 เลขที่ 5 โดยมีนายเจริญไชย ศรึสุวรรณ์ ประมงจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการประชุม