ราคากุ้งขาวประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565


ราคากุ้งขาวประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค