ขอแจ้งประชาสัมพันธ์รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมกุ้งทะเลอย่างยั่งยืนปี 2564


[2022-11-21] ประชุมประจำเดือนสำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ ครั้ง ที่6/2565.. [2022-11-18] ราคากุ้งขาวประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-18] ราคากุ้งขาวประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-14] ราคากุ้งขาวประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-10] ร่วมประชุมที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดกระบี่.. [2022-11-09] ราคากุ้งขาวประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-08] ราคากุ้งวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565.. [2022-11-04] แนะนำแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งกรณี ข้อมูลสถานประกอบกิจการเกษ.. [2022-11-03] ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานการทำการประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืน.. [2022-11-03] ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับ ครั้งที่ 4/2565.. อ่านทั้งหมด 

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมกุ้งทะเลอย่างยั่งยืนปี 2564 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค