ลงพื้นที่เพื่อต้อนรับ และเดินทางร่วมกับคณะผู้บริหารจากกรมประมง


[2022-12-09] ราคากุ้งขาวประจำวันที่ 9 ธันวาคม 2565.. [2022-12-08] ราคากุ้งขาวประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2565.. [2022-12-07] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด.. [2022-12-07] ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ ให้คำปรึกษา แนะนำแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงก.. [2022-12-07] ราคากุ้งขาวประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2565.. [2022-12-06] ราคากุ้งขาวประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2565.. [2022-12-01] ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลระดับพื้นที่จังหวัดกระบี่.. [2022-11-30] ประชุมมาตรการควบคุมการจับสัตว์น้ำขนาดเล็กฯ.. [2022-11-30] เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง และคลื่นลมแรง.. [2022-11-30] ประชุมโครงการสร้างความความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง (กิจกรรมสร้างค.. อ่านทั้งหมด 

ลงพื้นที่เพื่อต้อนรับ และเดินทางร่วมกับคณะผู้บริหารจากกรมประมง 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


 วันที่ 27 ก.ย.65  สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ นายเจริญไชย ศรีสุวรรณ์ มอบหมายให้นางกาญจนา จ้ายเกิด  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอาชีพและส่งเสริมอาชีพการประมงพร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มฯ ร่วมด้วยนางพิกุลไชยรัตน์ ประมงอำเภอเมืองกระบี่ และนายอชิรวิทย์ รุ่งเรือง ประมงอำเภอเกาะลันตา ลงพื้นที่เพื่อต้อนรับ และเดินทางร่วมกับคณะผู้บริหารจากกรมประมงโดยมีนายแสน ศรีงาม ผู้ตรวจราชการกรมประมง และนางกฤษณา จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น เข้าเยี่ยมชมและแนะแนวการเข้าสู่มาตรฐานประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืนและการแปรรูปมาตรฐานสินค้าประมงพื้นบ้านให้แก่กลุ่มอาหารทะเลแปรรูป บ้านคลองยวน หมู่ที่ 3 ต.ตลิ่งชัน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ และได้เดินทางไป อ.เกาะลันตาเพื่อมอบใบรับรองมาตรฐานการทำประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืนแก่ขาวประมงพื้นบ้าน 12 ราย และเยี่ยมชมสถานแปรรูปสัตว์น้ำจากการทำประมงพื้นบ้าน บริษัท เลลันตา ซีฟู้ด จำกัด ได้สอบถามถึงปัญหา อุปสรรค ในการเข้าสู่มาตรฐานของทั้งกลุ่มชาวประมงและผู้แปรรูป เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้เกิดการทำประมงอย่างยั่งยืนต่อไป