[2022-12-07] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด.. [2022-12-07] ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ ให้คำปรึกษา แนะนำแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงก.. [2022-12-07] ราคากุ้งขาวประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2565.. [2022-12-06] ราคากุ้งขาวประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2565.. [2022-12-01] ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลระดับพื้นที่จังหวัดกระบี่.. [2022-11-30] ประชุมมาตรการควบคุมการจับสัตว์น้ำขนาดเล็กฯ.. [2022-11-30] เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง และคลื่นลมแรง.. [2022-11-30] ประชุมโครงการสร้างความความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง (กิจกรรมสร้างค.. [2022-11-29] โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง (กิจกรรมสร้างความเข้มแข็.. [2022-11-29] โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง (กิจกรรมสร้างความเข้มแข็.. อ่านทั้งหมด 

กรมประมงประกาศ "ฤดูน้ำแดง" 2564-2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค