[2022-09-28] ลงพื้นที่เพื่อต้อนรับ และเดินทางร่วมกับคณะผู้บริหารจากกรมประมง.. [2022-08-29] กรมประมงประกาศ "ฤดูน้ำแดง" 2564-2565.. [2022-08-19] วิทยากร เพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพสาหร่ายพวงองุ่น.. [2022-08-19] โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่.. [2022-08-18] ปลากัดกระบี่” มีที่เดียวในโลก เพาะพันธุ์สำเร็จครั้งแรก.. [2022-08-08] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิ.. [2022-07-27] โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่.. [2022-07-21] ถอดบทเรียนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลที่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงกุ้งทะเ.. [2022-07-20] ข่าวประชาสัมพันธ์  เรื่อง การให้บริการศูนย์รับแจ้งปัญหาระบบ Helpdesk เ.. [2022-07-19] ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่.. อ่านทั้งหมด 

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายเจริญไชย ศรีสุวรรณ์ ประมงจังหวัดกระบี่ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมกับประมงอำเภอเขาพนม เข้าร่วมจัดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ ๔ และโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ครั้งที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้ว หมู่ที่ ๖ ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยมีนายพุฒิพงษ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย 
๑.การออกหน่วยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์น้ำ โรคสัตว์น้ำ และการป้องกันโรคสัตว์น้ำ พร้อมทั้งมอบพันธุ์ปลากัดสวยงาม(สนับสนุนพันธุ์ปลาโดย SK BETTA FARM) แก่เกษตรที่เข้ารับบริการ
๒.การออกบูธจำหน่ายสินค้าแปรรูปประมง Fisherman Shop @Krabi เพื่อเป็นช่องทางในการกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภค โดยมีการจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มอาหารทะเลแปรรูป หมู่ที่ ๓ บ้านคลองยวน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง มาจำหน่ายให้กับผู้เข้าร่วมในงานในครั้งนี้สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายเจริญไชย ศรีสุวรรณ์ ประมงจังหวัดกระบี่ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมกับประมงอำเภอเขาพนม เข้าร่วมจัดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ ๔ และโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ครั้งที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้ว หมู่ที่ ๖ ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยมีนายพุฒิพงษ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย 
๑.การออกหน่วยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์น้ำ โรคสัตว์น้ำ และการป้องกันโรคสัตว์น้ำ พร้อมทั้งมอบพันธุ์ปลากัดสวยงาม(สนับสนุนพันธุ์ปลาโดย SK BETTA FARM) แก่เกษตรที่เข้ารับบริการ
๒.การออกบูธจำหน่ายสินค้าแปรรูปประมง Fisherman Shop @Krabi เพื่อเป็นช่องทางในการกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภค โดยมีการจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มอาหารทะเลแปรรูป หมู่ที่ ๓ บ้านคลองยวน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง มาจำหน่ายให้กับผู้เข้าร่วมในงานในครั้งนี้