พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


[2022-09-28] ลงพื้นที่เพื่อต้อนรับ และเดินทางร่วมกับคณะผู้บริหารจากกรมประมง.. [2022-08-29] กรมประมงประกาศ "ฤดูน้ำแดง" 2564-2565.. [2022-08-19] วิทยากร เพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพสาหร่ายพวงองุ่น.. [2022-08-19] โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่.. [2022-08-18] ปลากัดกระบี่” มีที่เดียวในโลก เพาะพันธุ์สำเร็จครั้งแรก.. [2022-08-08] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิ.. [2022-07-27] โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่.. [2022-07-21] ถอดบทเรียนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลที่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงกุ้งทะเ.. [2022-07-20] ข่าวประชาสัมพันธ์  เรื่อง การให้บริการศูนย์รับแจ้งปัญหาระบบ Helpdesk เ.. [2022-07-19] ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่.. อ่านทั้งหมด 

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่ 8 สิงหาคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขม้า จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ณ ท่าเรือคลองเขม้า หมู่ที่ 3 บ้านควนต่อ ตำบลคลองเขม้า อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยมีนายสมชาย  หาญภักดีปฎิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี นายเจริญไชย ศรีสุวรรณ์ ประมงจังหวัดกระบี่กล่าวรายงาน นายวิสูตร พฤกสุวรรณ นายอำเภอเหนือคลอง กล่าวต้อนรับ นายอมร นุ้ยขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขม้า กล่าวรายงานสภาพพื้นที่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพลังมวลชนต่างๆ นักเรียน และพี่น้องประชาชน ในพื้นที่อำเภอเหนือคลอง เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงและร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย ที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งกระบี่ จำนวน 800,000 ตัว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ รณรงค์ให้ประชาชน ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้คงอยู่ และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ เป็นแหล่งอาหารที่มีความอุดมสมบูรณ์ของประชาชน ต่อไป