จัดกิจกรรมออกบูธจำหน่ายสินค้าแปรรูป Fisherman Shop @Krabi


[2022-09-28] ลงพื้นที่เพื่อต้อนรับ และเดินทางร่วมกับคณะผู้บริหารจากกรมประมง.. [2022-08-29] กรมประมงประกาศ "ฤดูน้ำแดง" 2564-2565.. [2022-08-19] วิทยากร เพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพสาหร่ายพวงองุ่น.. [2022-08-19] โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่.. [2022-08-18] ปลากัดกระบี่” มีที่เดียวในโลก เพาะพันธุ์สำเร็จครั้งแรก.. [2022-08-08] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิ.. [2022-07-27] โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่.. [2022-07-21] ถอดบทเรียนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลที่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงกุ้งทะเ.. [2022-07-20] ข่าวประชาสัมพันธ์  เรื่อง การให้บริการศูนย์รับแจ้งปัญหาระบบ Helpdesk เ.. [2022-07-19] ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่.. อ่านทั้งหมด 

จัดกิจกรรมออกบูธจำหน่ายสินค้าแปรรูป Fisherman Shop @Krabi  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 16 กรกฎาคม 2565 นายเจริญไชย ศรีสุวรรณ์ ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางสาวสุภาวดี ด้นหวัง นักวิชาการประมง พร้อมด้วยนายธนกิจ สิทธิสาร เจ้าหน้าที่ประมง และนายวิรัตน์ ปานชู เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมจัดกิจกรรม พิธีมอบต้นกล้ากัญชา ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกกัญชา ๑ ล้านต้น โดยนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมทั้งคณะผู้บริหารสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และเกษตรกรให้การต้อนรับ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ โดยสำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ ได้ร่วมจัดกิจกรรมออกบูธจำหน่ายสินค้าแปรรูป Fisherman Shop @Krabi เพื่อเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าจากชุมชนสู่ผู้บริโภค โดยมีการจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มธนาคารปูม้า หมู่ที่ 3 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ มาร่วมจำหน่ายสินค้าในครั้งนี้ด้วย