ลงพื้นที่ดำเนินการถ่ายทำสารคดีประมง


[2022-09-28] ลงพื้นที่เพื่อต้อนรับ และเดินทางร่วมกับคณะผู้บริหารจากกรมประมง.. [2022-08-29] กรมประมงประกาศ "ฤดูน้ำแดง" 2564-2565.. [2022-08-19] วิทยากร เพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพสาหร่ายพวงองุ่น.. [2022-08-19] โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่.. [2022-08-18] ปลากัดกระบี่” มีที่เดียวในโลก เพาะพันธุ์สำเร็จครั้งแรก.. [2022-08-08] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิ.. [2022-07-27] โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่.. [2022-07-21] ถอดบทเรียนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลที่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงกุ้งทะเ.. [2022-07-20] ข่าวประชาสัมพันธ์  เรื่อง การให้บริการศูนย์รับแจ้งปัญหาระบบ Helpdesk เ.. [2022-07-19] ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่.. อ่านทั้งหมด 

ลงพื้นที่ดำเนินการถ่ายทำสารคดีประมง 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 นายเจริญไชย ศรีสุวรรณ์ ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางจีรวรรณ์ ศรีทองชื่นเจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองประมงต่างประเทศ ลงพื้นที่ดำเนินการถ่ายทำสารคดีประมง ถ่ายทอดกิจกรรมธนาคารปูม้า บ้านท่าคลอง และการเลี้ยงปลาในกระชัง บ้านอ่าวทองหลาง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ สำหรับจัดแสดงในงานเฉลิมฉลองปีสากลแห่งประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพื้นบ้าน ปี พ.ศ 2565 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2565 เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ การประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพื้นบ้านของประเทศไทยไปยังนานาประเทศต่อไป