การดูแลและควบคุมการเคลื่อนย้ายจระเข้น้ำจืดมีชีวิต เพื่อจำหน่าย


[2022-09-28] ลงพื้นที่เพื่อต้อนรับ และเดินทางร่วมกับคณะผู้บริหารจากกรมประมง.. [2022-08-29] กรมประมงประกาศ "ฤดูน้ำแดง" 2564-2565.. [2022-08-19] วิทยากร เพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพสาหร่ายพวงองุ่น.. [2022-08-19] โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่.. [2022-08-18] ปลากัดกระบี่” มีที่เดียวในโลก เพาะพันธุ์สำเร็จครั้งแรก.. [2022-08-08] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิ.. [2022-07-27] โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่.. [2022-07-21] ถอดบทเรียนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลที่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงกุ้งทะเ.. [2022-07-20] ข่าวประชาสัมพันธ์  เรื่อง การให้บริการศูนย์รับแจ้งปัญหาระบบ Helpdesk เ.. [2022-07-19] ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่.. อ่านทั้งหมด 

การดูแลและควบคุมการเคลื่อนย้ายจระเข้น้ำจืดมีชีวิต เพื่อจำหน่าย 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 นายเจริญไชย ศรีสุวรรณ์ ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางจิราภรณ์ คงมีสุข ประมงอำเภอเขาพนม ดูแลและควบคุมการเคลื่อนย้ายจระเข้น้ำจืดมีชีวิตในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ เพื่อจำหน่ายให้กับบริษัทศรีราชาเอเชีย จังหวัดชลบุรี จำนวน 100 ตัว ความยาวเฉลี่ย1.80 เมตร รอบอกเฉลี่ย 50-70 เซนติเมตร ยังคงเหลือจระเข้ที่พร้อมจำหน่ายอีก 113 ตัว การเคลื่อนย้ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ การเฝ้าระวังจระเข้ในช่วงฤดูฝน หมั่นตรวจสอบบ่อเลี้ยงให้แข็งแรง และปิดปากด้วยตะแกรงเหล็กให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันจระเข้หลุด