ต้อนอนรับวันเปิดอ่าว วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ชาวประมงพาณิชย์ (อวนล้อมจับ) จังหวัดกระบี่


[2022-08-08] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิ.. [2022-07-27] โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่.. [2022-07-21] ถอดบทเรียนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลที่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงกุ้งทะเ.. [2022-07-20] ข่าวประชาสัมพันธ์  เรื่อง การให้บริการศูนย์รับแจ้งปัญหาระบบ Helpdesk เ.. [2022-07-19] ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่.. [2022-07-19] ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.).. [2022-07-18] จัดกิจกรรมออกบูธจำหน่ายสินค้าแปรรูป Fisherman Shop @Krabi.. [2022-07-08] ประชุมรับฟังความคิดเห็น"การกำหนดมาตรฐานการควบคุมการจับสัตว์น้ำขนาดเล็ก.. [2022-07-08] ลงพื้นที่ดำเนินการถ่ายทำสารคดีประมง.. [2022-07-08] การดูแลและควบคุมการเคลื่อนย้ายจระเข้น้ำจืดมีชีวิต เพื่อจำหน่าย.. อ่านทั้งหมด 

ต้อนอนรับวันเปิดอ่าว วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ชาวประมงพาณิชย์ (อวนล้อมจับ) จังหวัดกระบี่  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวเด่นประเด็นร้อน


ต้อนอนรับวันเปิดอ่าว วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ชาวประมงพาณิชย์ (อวนล้อมจับ) จังหวัดกระบี่ ณ ท่าเทียบเรือน้ำลึก เฮ จับฝูงปลามงขนาดใหญ่ น้ำหนักเฉลี่ยตัวละประมาณ 1 - 2 กิโลกรัม ได้จำนวนกว่า 10 ตัน ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงเป็นอย่างมาก ซึ่งปลามงดังกล่าวชาวประมงได้ขายให้กับชาวบ้าน พ่อค้าแม่ค้าที่มารอซื้อโดยตรงทำให้ขายได้ราคาดี้อนรับวันเปิดอ่าว วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ชาวประมงพาณิชย์ (อวนล้อมจับ) จังหวัดกระบี่ ณ ท่าเทียบเรือน้ำลึก เฮ จับฝูงปลามงขนาดใหญ่ น้ำหนักเฉลี่ยตัวละประมาณ 1 - 2 กิโลกรัม ได้จำนวนกว่า 10 ตัน ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงเป็นอย่างมาก ซึ่งปลามงดังกล่าวชาวประมงได้ขายให้กับชาวบ้าน พ่อค้าแม่ค้าที่มารอซื้อโดยตรงทำให้ขายได้ราคาดี