ต้อนรับท่านประมงจังหวัดกระบี่คนใหม่


[2022-06-28] FISHERMAN SHOP @KRABI.. [2022-06-27] การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2566.. [2022-06-27] ข่าวประชาสัมพันธ์ ซื้อ-ขายสินค้าบางชนิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์.. [2022-06-21] ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดกระบี่ เรื่อง กำหนดเขตพื.. [2022-06-15] ลงพื้นที่ติดตาม/ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร.. [2022-06-14] ร่วมออกร้าน Fisherman Shop@ Krabi.. [2022-06-09] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิ.. [2022-06-08] ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรูู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร (ตลาดเก.. [2022-06-08] โครงการส่งเสริมอาชีพประมง "กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง.. [2022-06-08] เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าแผนฟื้นฟูผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทย ครั้.. อ่านทั้งหมด 

ต้อนรับท่านประมงจังหวัดกระบี่คนใหม่ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น.เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยประมงอำเภอร่วมต้อนรับนายเจริญไชย ศรีสุวรรณ์ ประมงจังหวัดกระบี่ และร่วมรับฟังความก้าวหน้า และประเด็นปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานของสำนักงานประมงจังหวัดกระบี่พร้อมให้ นโยบายในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่