[2022-06-21] ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดกระบี่ เรื่อง กำหนดเขตพื.. [2022-06-15] ลงพื้นที่ติดตาม/ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร.. [2022-06-14] ร่วมออกร้าน Fisherman Shop@ Krabi.. [2022-06-09] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิ.. [2022-06-08] ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรูู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร (ตลาดเก.. [2022-06-08] โครงการส่งเสริมอาชีพประมง "กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง.. [2022-06-08] เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าแผนฟื้นฟูผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทย ครั้.. [2022-06-08] ฝึกอบรมการแปรรูปสัตว์น้ำจืด"กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง.. [2022-06-08] ตรวจติดตามมาตรฐานการทำการประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืน.. [2022-05-31] ประชาสัมพันธ์ องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น บ้านนาตกคลองกำ ขอเชิญท่องเที่ยว.. อ่านทั้งหมด 

เตรียมพบกับ FISHERMAN SHOP @KRABI เร็วๆๆ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวเด่นประเด็นร้อน


เตรียมพบกับ FISHERMAN SHOP @KRABI เร็วๆๆนี้ พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 

สินค้าของจังหวัดกระบี่ ณ สนามบินนานาชาติจังหวัดกระบี่ มาเชิญพบกันสินค้าด้านการประมงมีให้เลือกมากมาย

มากันเยอะๆๆนะ