เรือประมงพาณิชย์ ชื่อ ศรีอำนวยชัย11เรืออวนล้อมจับ (อวนดำ)จับปลามงฝูงใหญ่ได้กว่า 1,000 กิโลกรัม


[2022-06-28] FISHERMAN SHOP @KRABI.. [2022-06-27] การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2566.. [2022-06-27] ข่าวประชาสัมพันธ์ ซื้อ-ขายสินค้าบางชนิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์.. [2022-06-21] ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดกระบี่ เรื่อง กำหนดเขตพื.. [2022-06-15] ลงพื้นที่ติดตาม/ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร.. [2022-06-14] ร่วมออกร้าน Fisherman Shop@ Krabi.. [2022-06-09] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิ.. [2022-06-08] ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรูู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร (ตลาดเก.. [2022-06-08] โครงการส่งเสริมอาชีพประมง "กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง.. [2022-06-08] เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าแผนฟื้นฟูผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทย ครั้.. อ่านทั้งหมด 

เรือประมงพาณิชย์ ชื่อ ศรีอำนวยชัย11เรืออวนล้อมจับ (อวนดำ)จับปลามงฝูงใหญ่ได้กว่า 1,000 กิโลกรัม 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


เช้าวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรือประมงพาณิชย์ จังหวัดกระบี่ ณ ท่าเทียบเรือน้ำลึก จังหวัดกระบี่ โชคเฮง ก่อนวันหยุดช่วงออกทำการประมง เนื่องจากเรือประมงพาณิชย์ ชื่อ ศรีอำนวยชัย11เรืออวนล้อมจับ (อวนดำ)จับปลามงฝูงใหญ่ได้กว่า 1,000 กิโลกรัม และได้นำเรือมาเทียบขึ้นปลา ณ ท่าเทียบเรือน้ำลึก จังหวัดกระบี่ ขนาดน้ำหนักประมาณ20-30กิโลกรัมต่อตัว หลังจากที่ไม่พบเจอฝูงปลามงขนาดนี้เป็นเวลานานมากแล้ว