ฝึกอบรมการจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง.. [2019-10-31 ] ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่ง.. [2019-10-24 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาด.. [2019-09-25 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล.. [2019-09-25 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการขับรถยนต์.. [2019-09-25 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง.. [2019-09-24 ]
อ่านทั้งหมด 

ฝึกอบรมการจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง 

 เผยเเพร่: 2019-09-24  |  อ่าน: 258 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 26 มค.61 นายแสน  ศรีงาม ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายนรินทร์  มีวงศ์  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง  เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ " การจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง"  ณ.ห้องประชุมศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน  จังหวัดกระบี่ ดำเนินการจัดฝึกอบรมโดยศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - แจ้งออกเรือประมง กระบี่