ฝึกอบรมการจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง

ทรงพระเจริญ.. [2020-06-02 ] โครงการตู้กับข้าวชาวเกาะลันตา.. [2020-04-24 ] มอบอาหารสัตว์น้ำทะเลแปรรูป ตามโครงการตู้กับข้าวของจังหวัดกระบี่.. [2020-04-21 ] ร่วมคัดกรองจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019.. [2020-04-21 ] มอบสัตว์น้ำปลาทะเล จำนวน 100 กิโลกรัม เพื่อใช้ประกอบอาหารโครงการตู้กับ.. [2020-04-21 ] ติดตามเยี่ยมเยือนเกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเ.. [2020-04-21 ] ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม.. [2020-04-21 ] เยี่ยมจุดจำหน่ายสัตว์น้ำชุมชนและจุดคัดกรองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเ.. [2020-04-21 ] มอบสัตว์น้ำปลาทะเล เพื่อประกอบอาหารห้กับโครงการตู้กับข้าว ชาวเกาะลันตา.. [2020-04-21 ] ยี่ยมด่านคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019.. [2020-04-21 ]
อ่านทั้งหมด 

ฝึกอบรมการจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง 

 เผยเเพร่: 2020-04-21  |  อ่าน: 346 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 26 มค.61 นายแสน  ศรีงาม ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายนรินทร์  มีวงศ์  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง  เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ " การจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง"  ณ.ห้องประชุมศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน  จังหวัดกระบี่ ดำเนินการจัดฝึกอบรมโดยศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - แจ้งออกเรือประมง กระบี่