การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheri Co- ordinator : FC)


[2022-06-28] FISHERMAN SHOP @KRABI.. [2022-06-27] การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2566.. [2022-06-27] ข่าวประชาสัมพันธ์ ซื้อ-ขายสินค้าบางชนิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์.. [2022-06-21] ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดกระบี่ เรื่อง กำหนดเขตพื.. [2022-06-15] ลงพื้นที่ติดตาม/ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร.. [2022-06-14] ร่วมออกร้าน Fisherman Shop@ Krabi.. [2022-06-09] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิ.. [2022-06-08] ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรูู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร (ตลาดเก.. [2022-06-08] โครงการส่งเสริมอาชีพประมง "กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง.. [2022-06-08] เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าแผนฟื้นฟูผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทย ครั้.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheri Co- ordinator : FC) 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวผู้บริหารกรมประมง


สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 11 พค.65 เวลา 08.30 น. นายแสน ศรีงาม ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 6 ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheri Co- ordinator : FC) ครั้งที่ 3/2565 พร้อมด้วยประมงอำเภอและเจ้าหน้าที่  ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกระบี่ เลขที่ 5
1.ได้มอบหนังสือรับรองมาตรฐานการทำการประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืน ให้กับชาวประมงพื้นบ้านเขตพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่ ที่ผ่านการตรวจประเมิน ให้ชาวประมง จำนวน 6 ราย 
2.ติดตามงานตามนโยบายของกรมประมงและนโยบายกระทรวงฯ
3.ให้คำแนะนำในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง