ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา และเข้าร่วมประชุมฯ และลงพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่


[2022-06-28] FISHERMAN SHOP @KRABI.. [2022-06-27] การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2566.. [2022-06-27] ข่าวประชาสัมพันธ์ ซื้อ-ขายสินค้าบางชนิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์.. [2022-06-21] ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดกระบี่ เรื่อง กำหนดเขตพื.. [2022-06-15] ลงพื้นที่ติดตาม/ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร.. [2022-06-14] ร่วมออกร้าน Fisherman Shop@ Krabi.. [2022-06-09] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิ.. [2022-06-08] ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรูู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร (ตลาดเก.. [2022-06-08] โครงการส่งเสริมอาชีพประมง "กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง.. [2022-06-08] เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าแผนฟื้นฟูผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทย ครั้.. อ่านทั้งหมด 

ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา และเข้าร่วมประชุมฯ และลงพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวผู้บริหารกรมประมง


สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายแสน ศรีงาม ผู้ตรวจราชการกรมประมงพร้อมทั้งนายกานรัฐ เรืองโฉม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดกระบี่ ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา พร้อมทั้งเข้าร่วมประชุมรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและลงพื้นที่หารือเกี่ยวกับประเด็นการบริหารจัดการประมงทะเล การดำเนินการเกี่ยวกับการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับปัญหาการถ่ายโอนอำนาจท่าเรือประมงพื้นบ้านให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น