ขอประชาสัมพันธ์ให้เรือประมงที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการน้ำมันเขียวต้องติดตั้งอุปกรณ์จากกรมสรรพามิตโดยให้เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือประมงที่จดทะเบียนในจังหวัดกระบี่และเรือประมงที่อยู่ในจังหวัดกระบี่


[2022-07-01] ต้อนอนรับวันเปิดอ่าว วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ชาวประมงพาณิชย์ (อวนล้อมจับ.. [2022-06-28] FISHERMAN SHOP @KRABI.. [2022-06-27] การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2566.. [2022-06-27] ข่าวประชาสัมพันธ์ ซื้อ-ขายสินค้าบางชนิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์.. [2022-06-21] ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดกระบี่ เรื่อง กำหนดเขตพื.. [2022-06-15] ลงพื้นที่ติดตาม/ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร.. [2022-06-14] ร่วมออกร้าน Fisherman Shop@ Krabi.. [2022-06-09] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิ.. [2022-06-08] ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรูู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร (ตลาดเก.. [2022-06-08] โครงการส่งเสริมอาชีพประมง "กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง.. อ่านทั้งหมด 

ขอประชาสัมพันธ์ให้เรือประมงที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการน้ำมันเขียวต้องติดตั้งอุปกรณ์จากกรมสรรพามิตโดยให้เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือประมงที่จดทะเบียนในจังหวัดกระบี่และเรือประมงที่อยู่ในจังหวัดกระบี่ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ ขอประชาสัมพันธ์ให้เรือประมงที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการน้ำมันเขียวต้องติดตั้งอุปกรณ์จากกรมสรรพามิตโดยให้เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือประมงที่จดทะเบียนในจังหวัดกระบี่และเรือประมงที่อยู่ในจังหวัดกระบี่ ให้ยื่นคำขอฯ (แบบ ภส.05-08 (ข)) พร้อมเอกสารหลักฐาน ณ สำนักงานสรรพมิตพื้นที่กระบี่ หรือผ่านทางเว็บไซต์ https://www.excise.go.th หรือผ่านสมาคมชาวประมงจังหวัดกระบี่ 
ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ขอประชาสัมพันธ์เรื่องโครงการน้ำมันเขียว และขอความอนุเคราะห์