เข้าร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2565


[2022-07-01] ต้อนอนรับวันเปิดอ่าว วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ชาวประมงพาณิชย์ (อวนล้อมจับ.. [2022-06-28] FISHERMAN SHOP @KRABI.. [2022-06-27] การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2566.. [2022-06-27] ข่าวประชาสัมพันธ์ ซื้อ-ขายสินค้าบางชนิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์.. [2022-06-21] ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดกระบี่ เรื่อง กำหนดเขตพื.. [2022-06-15] ลงพื้นที่ติดตาม/ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร.. [2022-06-14] ร่วมออกร้าน Fisherman Shop@ Krabi.. [2022-06-09] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิ.. [2022-06-08] ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรูู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร (ตลาดเก.. [2022-06-08] โครงการส่งเสริมอาชีพประมง "กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง.. อ่านทั้งหมด 

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่
วันที่ 2 พฤษภาคม  2565 เวลา 
09.30 น.นายกานรัฐ เรืองโฉม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงรักษาราชการประมงจังหวัดกระบี่  พร้อมด้วยนางกาญจนา จ้ายเกิด หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงพร้อมเจ้าหน้าที่ฯ  เข้าร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานในการฟื้นฟูผลผลิตกุ้งทะเลให้เพิ่มขึ้นตามนโยบายของกรมประมง ในปี 2565-2566 โดยมีนางอำไพ ล่องลอย นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งกระบี่   ผู้แทนเกษตรกรในพื้นที่เลี้ยงกุ้งทะเล 5 อำเภอชายทะเล  ประธานชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดกระบี่ 
นายปกครอง เกิดสุข ที่ปรึกษาประธานชมรมเกษตรกรจังหวัดกระบี่
ผู้แทนสมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำประจำพื้นที่ ร่วมนำเสนอและ วิเคราะห์ข้อมูล  ปัญหาการเลี้ยงกุ้ง  และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันเกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งในระดับพื้นที่จังหวัดกระบี่ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกระบี่ ชั้น 2