ลงพื้นที่ปฎิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสาหร่ายขนนกด้วยนวัตกรรมใหม่ งบพัฒนาจังหวัด ปี พ.ศ.2565


[2022-07-01] ต้อนอนรับวันเปิดอ่าว วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ชาวประมงพาณิชย์ (อวนล้อมจับ.. [2022-06-28] FISHERMAN SHOP @KRABI.. [2022-06-27] การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2566.. [2022-06-27] ข่าวประชาสัมพันธ์ ซื้อ-ขายสินค้าบางชนิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์.. [2022-06-21] ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดกระบี่ เรื่อง กำหนดเขตพื.. [2022-06-15] ลงพื้นที่ติดตาม/ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร.. [2022-06-14] ร่วมออกร้าน Fisherman Shop@ Krabi.. [2022-06-09] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิ.. [2022-06-08] ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรูู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร (ตลาดเก.. [2022-06-08] โครงการส่งเสริมอาชีพประมง "กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง.. อ่านทั้งหมด 

ลงพื้นที่ปฎิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสาหร่ายขนนกด้วยนวัตกรรมใหม่ งบพัฒนาจังหวัด ปี พ.ศ.2565  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 28 เมษายน 2565 นายกานรัฐ เรืองโฉม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางกาญจนา  จ้ายเกิด  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วย นางสาวฎฎิภัทธ์  ใจเย็น  นักวิชาการประมงปฎิบัติการ  นายวันชัย 
สมรูป เจ้าหน้าที่ธุรการชำนาญงาน  
นายสราวุฒิ  เต้งชู เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน นายสมชาย เวียงคำ เจ้าพนักงานขับรถยนต์ และนางพรพิมล เกื้อกากร  ประมงอำเภอคลองท่อม ลงพื้นที่ปฎิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสาหร่ายขนนกด้วยนวัตกรรมใหม่ งบพัฒนาจังหวัด ปี พ.ศ.2565 ดังนี้
1.ลงพื้นที่ บ้านคลองยวน ต.ตลิ่งชัน อ.เหนือคลอง เพื่อตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ  ประกอบด้วยเครื่องฆ่าเชื้อโรคในนำ้และอุปกรณ์ และเครื่องซีลกล่องชนิดอัตโนมัติ โดยให้บริษัทผู้ขายติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมทำการสาธิต สอน และฝึกอบรมการใช้งาน และการดูแลบำรุงรักษาให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานจนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
2.ติดตามผลการดำเนินงานการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนนก ของกลุ่มเกษตรกรบ้านคลองยวน พร้อมสอบถามการเลี้ยง ปัญหาอุปสรรค และจะพัฒนาเป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี โดยเทคนิคทำความสะอาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (ศูนย์การเรียนรู้สาหร่ายขนนกครบวงจร)
3.ลงพื้นที่่ ต.บ้านทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการสร้างโรงเรือนเลี้ยงสาหร่ายขนนก และบ่อเลี้ยงสาหร่ายขนนก เพื่อจัดตั้งศูนย์เครือข่ายสำหรับชุมชนการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนนกต่อไป