โครงการเกษตรทางเลือกรายได้มั่นคง (งบจังหวัด)

ทรงพระเจริญ.. [2020-06-02 ] โครงการตู้กับข้าวชาวเกาะลันตา.. [2020-04-24 ] มอบอาหารสัตว์น้ำทะเลแปรรูป ตามโครงการตู้กับข้าวของจังหวัดกระบี่.. [2020-04-21 ] ร่วมคัดกรองจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019.. [2020-04-21 ] มอบสัตว์น้ำปลาทะเล จำนวน 100 กิโลกรัม เพื่อใช้ประกอบอาหารโครงการตู้กับ.. [2020-04-21 ] ติดตามเยี่ยมเยือนเกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเ.. [2020-04-21 ] ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม.. [2020-04-21 ] เยี่ยมจุดจำหน่ายสัตว์น้ำชุมชนและจุดคัดกรองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเ.. [2020-04-21 ] มอบสัตว์น้ำปลาทะเล เพื่อประกอบอาหารห้กับโครงการตู้กับข้าว ชาวเกาะลันตา.. [2020-04-21 ] ยี่ยมด่านคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019.. [2020-04-21 ]
อ่านทั้งหมด 

โครงการเกษตรทางเลือกรายได้มั่นคง (งบจังหวัด) 

 เผยเเพร่: 2020-04-21  |  อ่าน: 303 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่   ระหว่างวันที่ 24 - 30  ธันวาคม. 2560 นายแสน  ศรีงาม ประมงจังหวัดกระบี่ มอบให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง  และเจ้าหน้าที่จากกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษกรมประมงจัดฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้โครงการตามแผนปฎิบัติราชการจังหวัดประจำปี2561  กิจกรรมพัฒนายกระดับเพิ่มมูลค่าผลผลิตสัตว์น้ำหลักสูตรการแปรรูปสัตว์น้ำ จำนวน 8 อำเภอ จำนวน 130 ราย