โครงการเกษตรทางเลือกรายได้มั่นคง (งบจังหวัด)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง.. [2019-10-31 ] ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่ง.. [2019-10-24 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ .. [2019-10-03 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาด.. [2019-09-25 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล.. [2019-09-25 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการขับรถยนต์.. [2019-09-25 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง.. [2019-09-24 ]
อ่านทั้งหมด 

โครงการเกษตรทางเลือกรายได้มั่นคง (งบจังหวัด) 

 เผยเเพร่: 2019-09-24  |  อ่าน: 250 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่   ระหว่างวันที่ 24 - 30  ธันวาคม. 2560 นายแสน  ศรีงาม ประมงจังหวัดกระบี่ มอบให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง  และเจ้าหน้าที่จากกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษกรมประมงจัดฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้โครงการตามแผนปฎิบัติราชการจังหวัดประจำปี2561  กิจกรรมพัฒนายกระดับเพิ่มมูลค่าผลผลิตสัตว์น้ำหลักสูตรการแปรรูปสัตว์น้ำ จำนวน 8 อำเภอ จำนวน 130 ราย