แนวทางการปฏิบัติการเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง


[2022-05-25] เตรียมความพร้อมการถ่ายทอดสดงานเปิดร้าน Fisherman Shop @ Bang Khen.. [2022-05-24] เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง และคลื่นลมแรง.. [2022-05-24] ต้อนรับท่านประมงจังหวัดกระบี่คนใหม่.. [2022-05-23] ครงการพัฒนาอาชีพสร้างความเข้มแข็งของชุมชน.. [2022-05-23] เตรียมพบกับ FISHERMAN SHOP @KRABI เร็วๆๆ.. [2022-05-17] เฝ้ารับเสด็จ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยา.. [2022-05-17] เรือประมงพาณิชย์ ชื่อ ศรีอำนวยชัย11เรืออวนล้อมจับ (อวนดำ)จับปลามงฝูงให.. [2022-05-12] การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheri Co- ordinator.. [2022-05-12] ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา และเข้า.. [2022-05-12] ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา และเข้า.. อ่านทั้งหมด 

แนวทางการปฏิบัติการเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ ขอประชาสัมพันธ์ให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เรื่องแนวทางการปฏิบัติการเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง