ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ประจำปีงบประมาณ 2565


[2022-05-24] เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง และคลื่นลมแรง.. [2022-05-24] ต้อนรับท่านประมงจังหวัดกระบี่คนใหม่.. [2022-05-23] ครงการพัฒนาอาชีพสร้างความเข้มแข็งของชุมชน.. [2022-05-23] เตรียมพบกับ FISHERMAN SHOP @KRABI เร็วๆๆ.. [2022-05-17] เฝ้ารับเสด็จ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยา.. [2022-05-17] เรือประมงพาณิชย์ ชื่อ ศรีอำนวยชัย11เรืออวนล้อมจับ (อวนดำ)จับปลามงฝูงให.. [2022-05-12] การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheri Co- ordinator.. [2022-05-12] ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา และเข้า.. [2022-05-12] ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา และเข้า.. [2022-05-05] ขอประชาสัมพันธ์ให้เรือประมงที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการน้ำมันเขียวต้องต.. อ่านทั้งหมด 

ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ประจำปีงบประมาณ 2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่ 28 ธ.ค. 2564 คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนประมง ระดับพื้นที่จังหวัดกระบี่ ประกอบด้วยนางสาวพิกุล  ไชยรัตน์ ประมงอำเภอเมืองกระบี่, นางจีรวรรณ์  ศรีทองชื่น เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน สังกัดสำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ พร้อมเจ้าหน้าที่ และ นายสิทธิโชค  จิตรักษ์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน สังกัดศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อนำเสนอข้อมูล แนวทางการดำเนินโครงการ รายละเอียดโครงการ การจัดทำโครงการ/กิจกรรม พร้อมแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (งบเงินอุดหนุน) ตามความต้องการของชุมชน แก่องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ดังนี้
1. กลุ่มประมงพื้นบ้านพรานทะเล ม.5 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
2. กลุ่มชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านดินแดงน้อย ม.6 ต.หนองทะเล อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่