ปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 500,000 ตัว ณ ท่าเทียบเรือบ้านบ่อท่อ ม.6 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ. กระบี่


[2022-06-27] ข่าวประชาสัมพันธ์ ซื้อ-ขายสินค้าบางชนิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์.. [2022-06-21] ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดกระบี่ เรื่อง กำหนดเขตพื.. [2022-06-15] ลงพื้นที่ติดตาม/ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร.. [2022-06-14] ร่วมออกร้าน Fisherman Shop@ Krabi.. [2022-06-09] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิ.. [2022-06-08] ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรูู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร (ตลาดเก.. [2022-06-08] โครงการส่งเสริมอาชีพประมง "กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง.. [2022-06-08] เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าแผนฟื้นฟูผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทย ครั้.. [2022-06-08] ฝึกอบรมการแปรรูปสัตว์น้ำจืด"กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง.. [2022-06-08] ตรวจติดตามมาตรฐานการทำการประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืน.. อ่านทั้งหมด 

ปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 500,000 ตัว ณ ท่าเทียบเรือบ้านบ่อท่อ ม.6 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ. กระบี่ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่ 27 ธันวาคม 2564
นายวีระพงษ์ คงรักษ์ ประมงอำเภออ่าวลึก ร่วมกับนายสุริยา ชุ่มใจ กำนันตำบลอ่าวลึกใต้ นายวินัย ชูสกุลตันติวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 ต.อ่าวลึกใต้ พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูนักเรียน โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 500,000 ตัว ณ ท่าเทียบเรือบ้านบ่อท่อ ม.6 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ. กระบี่ เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ และสร้างแหล่งรายได้ให้แก่ชุมชนประมงชายฝั่ง