ร่วมต้อนรับรองอธบดีกรมประมงและผู้ตรวจราชการกรม

[2022-01-14] โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค.. [2022-01-14] ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงพื้นบ้าน.. [2022-01-14] ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงพื้นบ้าน.. [2022-01-11] ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนประมง (กิจกรร.. [2022-01-11] การจัดทำโครงการ/กิจกรรม พร้อมแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ.. [2022-01-07] แนวทางการปฏิบัติการเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง.. [2022-01-04] ตรวจร้านขายอาหารสัตว์นาดา การเกษตร เนื่องจากเปลี่ยนที่จัดตั้ง และมอบสร.. [2022-01-04] ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนประมง (กิจกรร.. [2021-12-30] สรุปประมวลผลรายไตรมาส/รายปี ประจำเดือนธันวาคม 2564.. [2021-12-30] กิจกรรมสนับสนุนด้านการประมงในโครงการและกิจกรรมพิเศษต่างๆ ประจำเดือนธั.. อ่านทั้งหมด 

ร่วมต้อนรับรองอธบดีกรมประมงและผู้ตรวจราชการกรม 

 เผยเเพร่: 2021-12-30 |  อ่าน: 148 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันจันทร์ที่  15 พฤศจิกายน  2564  นายกานรัฐ เรืองโฉม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการประมงรักษาราชการประมงจังหวัดกระบี่  พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัด          กรมประมง   ร่วมต้อนรับนายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมงและนายแสน ศรีงาม ผู้ตรวจราชการกรมประมง และคณะพร้อมร่วมประชุมให้ข้อมูลกับปลัดกระทรวงฯ เพื่อนำเสนอข้อมูลเพื่อใช้ในการประชุม กรอ. ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้แทนภาคเอกชนกลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามันเพื่อเสนอโครงการพัฒนาการประมงในอ่างพังงาอย่างยั่งยืน วงเงิน 892 ล้านบาท และข้อมูลการเลี้ยงสาหร่ายขนนกและโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนนกโดยนวัตกรรมใหม่ งบพัฒนาจังหวัดกระบี่ ปี 2565