ร่วมต้อนรับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

[2022-01-14] โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค.. [2022-01-14] ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงพื้นบ้าน.. [2022-01-14] ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงพื้นบ้าน.. [2022-01-11] ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนประมง (กิจกรร.. [2022-01-11] การจัดทำโครงการ/กิจกรรม พร้อมแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ.. [2022-01-07] แนวทางการปฏิบัติการเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง.. [2022-01-04] ตรวจร้านขายอาหารสัตว์นาดา การเกษตร เนื่องจากเปลี่ยนที่จัดตั้ง และมอบสร.. [2022-01-04] ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนประมง (กิจกรร.. [2021-12-30] สรุปประมวลผลรายไตรมาส/รายปี ประจำเดือนธันวาคม 2564.. [2021-12-30] กิจกรรมสนับสนุนด้านการประมงในโครงการและกิจกรรมพิเศษต่างๆ ประจำเดือนธั.. อ่านทั้งหมด 

ร่วมต้อนรับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี 

 เผยเเพร่: 2021-12-30 |  อ่าน: 132 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายกานรัฐ เรืองโฉม  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงรักษาราชการแทนประมงหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางพรพิพล   เกื้อกากร ประมงอำเภอคลองท่อม ร่วมต้อนรับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานวันที่อยู่อาศัยโลก ณ ชุมชนบ้านมั่นคงซอยโชคชัย เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่  และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำประกอบด้วยลูกพันธ์หอยชักตีน จำนวน 6,000 ตัว และแม่พันธุ์ปูขาว จำนวน 15 ตัวเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่