ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

[2022-01-14] โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค.. [2022-01-14] ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงพื้นบ้าน.. [2022-01-14] ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงพื้นบ้าน.. [2022-01-11] ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนประมง (กิจกรร.. [2022-01-11] การจัดทำโครงการ/กิจกรรม พร้อมแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ.. [2022-01-07] แนวทางการปฏิบัติการเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง.. [2022-01-04] ตรวจร้านขายอาหารสัตว์นาดา การเกษตร เนื่องจากเปลี่ยนที่จัดตั้ง และมอบสร.. [2022-01-04] ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนประมง (กิจกรร.. [2021-12-30] สรุปประมวลผลรายไตรมาส/รายปี ประจำเดือนธันวาคม 2564.. [2021-12-30] กิจกรรมสนับสนุนด้านการประมงในโครงการและกิจกรรมพิเศษต่างๆ ประจำเดือนธั.. อ่านทั้งหมด 

ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 เผยเเพร่: 2021-12-30 |  อ่าน: 126 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายกานรัฐ เรืองโฉม  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงรักษาราชการแทนประมงหวัดกระบี่ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ และคณะ พร้อมร่วมจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์แปรรูปด้านการประมงของกลุ่มชาวประมงในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ ม.1 ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ โดยมีส่วนราชการต่างๆในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมให้การต้อนรับ