ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


[2022-08-19] วิทยากร เพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพสาหร่ายพวงองุ่น.. [2022-08-19] โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่.. [2022-08-18] ปลากัดกระบี่” มีที่เดียวในโลก เพาะพันธุ์สำเร็จครั้งแรก.. [2022-08-08] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิ.. [2022-07-27] โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่.. [2022-07-21] ถอดบทเรียนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลที่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงกุ้งทะเ.. [2022-07-20] ข่าวประชาสัมพันธ์  เรื่อง การให้บริการศูนย์รับแจ้งปัญหาระบบ Helpdesk เ.. [2022-07-19] ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่.. [2022-07-19] ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.).. [2022-07-18] จัดกิจกรรมออกบูธจำหน่ายสินค้าแปรรูป Fisherman Shop @Krabi.. อ่านทั้งหมด 

ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายกานรัฐ เรืองโฉม  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงรักษาราชการแทนประมงหวัดกระบี่ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ และคณะ พร้อมร่วมจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์แปรรูปด้านการประมงของกลุ่มชาวประมงในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ ม.1 ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ โดยมีส่วนราชการต่างๆในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมให้การต้อนรับ