ประชุมเตรียมความพร้อมศูนย์ดำรงธรรม(ส่วนหน้า) ในการสนับสนุนภารกิจนายกรัฐมนตรีและคณะฯ

[2022-01-14] โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค.. [2022-01-14] ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงพื้นบ้าน.. [2022-01-14] ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงพื้นบ้าน.. [2022-01-11] ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนประมง (กิจกรร.. [2022-01-11] การจัดทำโครงการ/กิจกรรม พร้อมแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ.. [2022-01-07] แนวทางการปฏิบัติการเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง.. [2022-01-04] ตรวจร้านขายอาหารสัตว์นาดา การเกษตร เนื่องจากเปลี่ยนที่จัดตั้ง และมอบสร.. [2022-01-04] ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนประมง (กิจกรร.. [2021-12-30] สรุปประมวลผลรายไตรมาส/รายปี ประจำเดือนธันวาคม 2564.. [2021-12-30] กิจกรรมสนับสนุนด้านการประมงในโครงการและกิจกรรมพิเศษต่างๆ ประจำเดือนธั.. อ่านทั้งหมด 

ประชุมเตรียมความพร้อมศูนย์ดำรงธรรม(ส่วนหน้า) ในการสนับสนุนภารกิจนายกรัฐมนตรีและคณะฯ 

 เผยเเพร่: 2021-12-30 |  อ่าน: 124 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ดร.เสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมศูนย์ดำรงธรรม(ส่วนหน้า) ในการสนับสนุนภารกิจนายกรัฐมนตรีและคณะฯ ณ ห้องประชุมปลายพระยา ศาลากลางจังหวัดกระบี่ โดยมีนายกานรัฐ เรืองโฉม รักษาราชการแทนประมงหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุมแทนอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนางจีรวรรณ์ ศรีทองชื่น เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน สรุป มีข้อสั่งการศูนย์ดำรงธรรม (ส่วนหน้า) ให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดปฏิบัติดังนี้
วันที่ 15 พ.ย. 2564 พร้อมกัน เวลา 8.00 น. ทั้ง 2 จุด
1. ณ ศาลาเอนกประสงค์ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเสีย เทศบาลเมืองกระบี่
2. ณ ลานกีฬา (สนามวอลเลย์บอล) บ้านพักรับรองภายในอุทยานหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี
วันที่ 16 พ.ย. 2564 พร้อมกัน เวลา 7.00 น. ณ อาคารศาลาประชาคมหมู่ที่ 3 บ้านเกาะกวาง ต.หนองทะเล อ.เมือง
สำหรับข้อเรียกร้องด้านปัญหาประมง ทั้ง 6 กลุ่มจังหวัดอันดามัน ไม่มีความเคลื่อนไหวที่จะเข้ามายื่น ณ ศูนย์ดำรงธรรม (ส่วนหน้า) ที่ตั้งไว้ หากมี ขอให้ส่วนราชการรับเรื่องหรือแก้ไขก่อน แต่ถ้าต้องการมายื่นให้ประสานกับกลุ่มที่จะมายื่น และนัดหมายเวลาในการยื่นให้มายื่นที่จุดที่ตั้งไว้ข้างต้น และให้แจ้งด้วยว่ามายื่นเรื่องอะไรเพื่อที่เจ้าหน้าที่ประจำจุดจะได้เตรียมข้อมูลและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น