ลงติดตามตรวจเยี่ยมและประเมินศักยภาพศูนย์เครือข่ายด้านการประมง

[2022-01-14] โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค.. [2022-01-14] ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงพื้นบ้าน.. [2022-01-14] ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงพื้นบ้าน.. [2022-01-11] ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนประมง (กิจกรร.. [2022-01-11] การจัดทำโครงการ/กิจกรรม พร้อมแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ.. [2022-01-07] แนวทางการปฏิบัติการเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง.. [2022-01-04] ตรวจร้านขายอาหารสัตว์นาดา การเกษตร เนื่องจากเปลี่ยนที่จัดตั้ง และมอบสร.. [2022-01-04] ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนประมง (กิจกรร.. [2021-12-30] สรุปประมวลผลรายไตรมาส/รายปี ประจำเดือนธันวาคม 2564.. [2021-12-30] กิจกรรมสนับสนุนด้านการประมงในโครงการและกิจกรรมพิเศษต่างๆ ประจำเดือนธั.. อ่านทั้งหมด 

ลงติดตามตรวจเยี่ยมและประเมินศักยภาพศูนย์เครือข่ายด้านการประมง  

 เผยเเพร่: 2021-12-30 |  อ่าน: 93 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายกานรัฐ เรืองโฉม  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงรักษาราชการแทนประมงหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นางกาญจนา จ้ายเกิด หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยนายสราวุฒิ เต้งชู เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน นายธนกิจ สิทธิสาร เจ้าหน้าที่ประมง และนางพรพิมล เกื้อกากร  ประมงอำเภอคลองท่อม ลงพื้นที่อำเภอคลองท่อม ลงติดตามตรวจเยี่ยมและประเมินศักยภาพศูนย์เครือข่ายด้านการประมง ประจำอำเภอคลองท่อม จำนวน 4 ศูนย์ ประกอบด้วย นายอารี ศรีเมือง  พื้นที่ ม.9 ต.เพลา อ.คลองท่อม , นายประสาร เขียวน้อย พื้นที่ ม.4 ต.เพลา อ.คลองท่อม , นางสาวสุวจี ทองด้วง พื้นที่ ม.4 ต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม และนายเดชพัตร ภู่พรประเสริฐ พื้นที่ ม.8 ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ เพื่อจัดกลุ่มวางแนวทางในการพัฒนาให้เป็นต้นแบบความสำเร็จและสร้างความรับรู้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ต่อไป