ตรวจสอบการซื้อขายกุ้งของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ณ จุดรวบรวมและกระจายกุ้งในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งจังหวัดกระบี่

การขอหนังสือรับรองสถานท่ี่ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้ำชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์.. [2021-09-08 ] ประชาสัมพันธ์กรมประมง “อาหารสัตว์น้ำ ที่ไม่จัดป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพา.. [2021-08-18 ] ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนด.. [2021-07-23 ] ประชุมทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) เตรียมนำเสนอผล.. [2021-07-23 ] พิธีส่งมอบพันธุ์สัตว์น้ำ.. [2021-07-22 ] ตรวจสอบการซื้อขายกุ้งของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ณ.. [2021-07-22 ] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. [2021-07-20 ] มอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎี.. [2021-07-19 ] การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2564.. [2021-07-15 ] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงแบบเบ็ดเสร็จ ครั้งที่ 1/256.. [2021-07-13 ]
อ่านทั้งหมด 

ตรวจสอบการซื้อขายกุ้งของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ณ จุดรวบรวมและกระจายกุ้งในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งจังหวัดกระบี่ 

 เผยเเพร่: 2021-07-13  |  อ่าน: 187 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางกาญจนา จ้ายเกิด หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงพร้อมด้วยนายธนกิจ สิทธิสาร เจ้าหน้าที่ประมง ลงพื้นที่ประจำจุดรวบรวมและกระจายกุ้ง  ณ.อำเภอเกาะลันตา โดยมีนางนิพัทธา  จันย่อง พาณิชย์จังหวัดกระบี่ และคณะทำงานฯ เพื่อตรวจสอบการซื้อขายกุ้งของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ณ.จุดรวบรวมและกระจายกุ้งในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งจังหวัดกระบี่ ได้ออกประกาศฯผลการรับสมัครเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง  จำนวน 56 ราย ในพื้นที่5อำเภอชายทะเลของจังหวัดกระบี่  และผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตกุ้งที่ผ่านการคัดเลือก  จำนวน 2 บริษัท  เข้าร่วมมาตรการเพิ่มช่องทางและเชื่อมโยงการจำหน่ายกุ้งโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี2564 ระยะเวลาการดำเนินการภายในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2564 วงเงิน 2,781,000 บาท จากเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินมาตราการเพิ่มช่องทางและเชื่อมโยงการจำหน่ายโดยสนับสนุนเป็นค่าชดเชยส่วนต่างราคาในอัตรากิโลกรัมละไม่เกิน 20บาท และค่าบริหารจัดการในการเชื่อมโยงจำหน่ายกุ้งในอัตรากิโลกรัมละไม่เกิน10บาท เป้าหมายกุ้งขาว 89.919ตัน