ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

การขอหนังสือรับรองสถานท่ี่ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้ำชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์.. [2021-09-08 ] ประชาสัมพันธ์กรมประมง “อาหารสัตว์น้ำ ที่ไม่จัดป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพา.. [2021-08-18 ] ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนด.. [2021-07-23 ] ประชุมทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) เตรียมนำเสนอผล.. [2021-07-23 ] พิธีส่งมอบพันธุ์สัตว์น้ำ.. [2021-07-22 ] ตรวจสอบการซื้อขายกุ้งของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ณ.. [2021-07-22 ] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. [2021-07-20 ] มอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎี.. [2021-07-19 ] การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2564.. [2021-07-15 ] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงแบบเบ็ดเสร็จ ครั้งที่ 1/256.. [2021-07-13 ]
อ่านทั้งหมด 

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 

 เผยเเพร่: 2021-07-13  |  อ่าน: 257 ครั้ง

 

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่โดยนายเกียรติศักดิ์เกษมพันธ์กุล ประมงจังหวัดกระบี่ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ศูนย์ปูฯ กระบี่ ด่านตรวจประมงกระบี่ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 ณ ท่าเทียบเรือบ้านบ่อม่วง อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยมีพันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดี ประวิตรผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธี และจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล โดยดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019