ประชาสัมพันธ์เกีี่ยวกับการใช้ยาและเคมีภัณฑ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำปละกฎหมายที่เกียวข้อง

ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ ขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น.. [2021-06-18 ] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศ.. [2021-06-17 ] ขอประชาสัมพันธ์ การส่งสัตว์น้ำเข้าร่วมประกวดสัตว์น้ำที่มีลักษณะดี ขยาย.. [2021-06-17 ] รณรงค์ส่งเสริมมาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร.. [2021-06-17 ] ประชาสัมพันธ์กรมประมง ข้อปฏิบัติในการ ซื้อ"จระเข้" เพื่อเลี้ยง.. [2021-06-16 ] ข่าวประชาสัมพันธ์เครื่องมือการทำประมง.. [2021-06-16 ] ประชาสัมพันธ์เกีี่ยวกับการใช้ยาและเคมีภัณฑ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำปละก.. [2021-04-29 ] ประกาศ.. [2021-03-17 ] ตรวจสอบพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ.. [2021-02-19 ] เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ.. [2021-02-19 ]
อ่านทั้งหมด 

ประชาสัมพันธ์เกีี่ยวกับการใช้ยาและเคมีภัณฑ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำปละกฎหมายที่เกียวข้อง 

 เผยเเพร่: 2021-02-19  |  อ่าน: 85 ครั้ง