ข้อมูลแหล่งน้ำในจังหวัดตาก


ข้อมูลแหล่งน้ำในจังหวัดตาก 


 

ข้อมูลแหล่งน้ำในจังหวัดตาก

 

 

         -  จำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำปิด : 314 แหล่ง พื้นที่รวม 8,597.85 ไร่

            -  จำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำจืด : 417 แหล่ง พื้นที่รวม 38,773.10 ไร่

 

→ คลิกเพื่อดาวน์โหลด ←

 

Update 04 August 2021 ; 1.00 AM by S.rpp