ร่วมตรวจค้นและจับกุมการกระทำผิดเกี่ยวกับการลักลอบครอบครองสัตว์สงวนและคุ้มครอง (ปะการัง) ซึ่งมีความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562

การแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยง.. [2021-05-14 ] แนวทางการดำเนินการควบคุมเครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ใช้ทำการประมง.. [2021-05-14 ] กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน แล.. [2021-05-14 ] กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน แล.. [2021-05-07 ] แนวทางการดำเนินการควบคุมเครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ใช้ทำการประมง.. [2021-05-07 ] รับสมัครคัดสรรเกษตรกรและผู้แทนองค์กรเกษตรกร.. [2021-04-30 ] การใช้ยาและเคมีภัณฑ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง.. [2021-04-30 ] ร่วมตรวจค้นและจับกุมการกระทำผิดเกี่ยวกับการลักลอบครอบครองสัตว์สงวนและค.. [2021-01-18 ] ร่วมประชุมการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ของกลุ่มจ.. [2020-11-12 ] ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พื้นที่จังหวัดเชียง.. [2020-11-12 ]
อ่านทั้งหมด 

ร่วมตรวจค้นและจับกุมการกระทำผิดเกี่ยวกับการลักลอบครอบครองสัตว์สงวนและคุ้มครอง (ปะการัง) ซึ่งมีความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562  

 เผยเเพร่: 2020-11-12  |  อ่าน: 135 ครั้ง

 

     เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 นางอุษณีย์ เอกปณิธานพงศ์ ประมงจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวจุฑามาศ      ชนะพิทักษ์กุล หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  นายอนุชา มานะงาน เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับนางจารุวรรณ เลิศพรกุลรัตน์ ประมงอำเภอสารภี (ปฏิบัติหน้าที่ประมงอำเภอเมืองเชียงใหม่) นายศิริพงษ์  สารถ้อย หัวหน้าด่านประมงเชียงใหม่ นายพลาธิป อภินันท์ศิริ  หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง (เชียงใหม่)  นายพีระศักดิ์  ฉัตรมาลัย เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน นายเอกวิทย์ วรางกูร นายท้ายเรือ ส2 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง (เชียงใหม่) นายฐาปนพันธ์ สุรจิต นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ และกก.สส.1 บก.สส.ภ.๕ นำโดย  พ.ต.อ.ไพโรจน์ ทองขาว ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.5 พ.ต.ท.ทนันชัย พอพิน รอง ผกก.สส.1, บก.สส.ภ.5, พ.ต.ต.ปรีชา ตันวงศ์ษา สว.กก.สส.1 , ว่าที่ พ.ต.ต.ธาปนัชไชย ใจบาล ,ด.ต.ฐิติวัฒน์ วังลึก ,ด.ต.ชิตตันตระกูล  พรมชัย, ส.ต.อ.วีระชาติ ทารักษ์ ส.ต.ท.ธีรวัฒน์  รัตนแสง ส.ต.ท.จิระพงศ์ พงศ์ประสพสุข ร่วมตรวจค้นและจับกุมนายอธิการ บัวรังษี อายุ 28 ปี ณ บ้านเลขที่ 156/4 ซอย 8 เจ็ดยอด-อยู่เย็น ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตามที่ได้รับการร้องเรียนจากพลเมืองดีว่ามีการกระทำผิดเกี่ยวกับการลักลอบครอบครองสัตว์สงวนและคุ้มครอง (ปะการัง) ซึ่งมีความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 จากการตรวจค้นบ้านดังกล่าวตรวจพบ

1. ปะการังมีชีวิต จำนวน 200 ชิ้น ประกอบด้วยปะการังแข็ง จำนวน 150 ชิ้น และปะการังอ่อน จำนวน 50 ชิ้น

2. ซากปะการัง จำนวน 101 ชิ้น

โดยของกลางที่เป็นปะการังมีชีวิต ได้ทำบันทึกยึดหรืออายัดไว้ที่สถานที่เกิดเหตุ จนกว่าคดีจะเสร็จสิ้นหรือจนกว่าจะสามารถเคลื่อนย้ายหรือนำออกมาด้วยความปลอดภัย ส่วนซากปะการังส่งมอบพนักงานสอบสวนพร้อมผู้ต้องหาที่สถานีตำรวจภูธรช้างเผือก เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป