ประมงอำเภอพร้าว ออกหน่วยบริการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่


[2023-05-08] ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในกระชังเพื่ออนุบาล ตามโครงการสร้างความเ.. [2023-05-08] ติดตามการตรวจรับปัจจัยการผลิต โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้าน.. [2023-05-08] ประกอบพิธีเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2566.. [2023-05-08] รองอธิบดีกรมประมง ตรวจเยี่ยมชมร้าน fisherman shop @เชียงใหม่.. [2023-04-12] ร่วมต้อนรับในการลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่ ของผู้ช่วยรัฐมนตรี.. [2023-04-11] จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2566.. [2023-04-03] ประชุมสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ และประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบา.. [2023-03-23] โครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค.. [2023-03-23] ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่.. [2023-03-17] ประมงอำเภอพร้าว ออกหน่วยบริการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดู.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอพร้าว ออกหน่วยบริการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันที่ 16 มีนาคม 2566 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายชวลิต อินทร์ศรีทอง ประมงอำเภอพร้าว ออกหน่วยบริการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ อำเภอพร้าว ณ ศูนย์ ศพก.เครือข่าย ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ให้บริการความรู้ด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การทำอาหารปลาอย่างง่าย การเลี้ยงผำ และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้งด้านการประมง แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายชวลิต อินทร์ศรีทอง ประมงอำเภอพร้าว ออกหน่วยบริการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ อำเภอพร้าว ณ ศูนย์ ศพก.เครือข่าย ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ให้บริการความรู้ด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การทำอาหารปลาอย่างง่าย    การเลี้ยงผำ และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้งด้านการประมง แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม