ร่วมงานคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร


[2023-05-08] ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในกระชังเพื่ออนุบาล ตามโครงการสร้างความเ.. [2023-05-08] ติดตามการตรวจรับปัจจัยการผลิต โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้าน.. [2023-05-08] ประกอบพิธีเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2566.. [2023-05-08] รองอธิบดีกรมประมง ตรวจเยี่ยมชมร้าน fisherman shop @เชียงใหม่.. [2023-04-12] ร่วมต้อนรับในการลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่ ของผู้ช่วยรัฐมนตรี.. [2023-04-11] จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2566.. [2023-04-03] ประชุมสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ และประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบา.. [2023-03-23] โครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค.. [2023-03-23] ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่.. [2023-03-17] ประมงอำเภอพร้าว ออกหน่วยบริการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดู.. อ่านทั้งหมด 

ร่วมงานคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายวิศณุพร รัตนตรัยวงศ์ ประมงจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสาวพิมพ์พจมาน รอดเจริญศักดิ์ ประมงอำเภอดอยหล่อ นางสาวสิริยา หนูแดง นักวิชาการประมงชำนาญการ เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ ร่วมงานคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2/2566 ณ ที่ว่าการอำเภอดอยหล่อ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด ในส่วนของคลินิกประมงได้ออกหน่วยบริการความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้บริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเบื้องต้น มอบพันธุ์ปลาเพื่อนำไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะของชุมชน จำนวน 30,000 ตัว และมอบปลากัดให้ผู้ที่มาร่วมงาน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้งด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายวิศณุพร รัตนตรัยวงศ์ ประมงจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสาวพิมพ์พจมาน รอดเจริญศักดิ์ ประมงอำเภอดอยหล่อ นางสาวสิริยา หนูแดง นักวิชาการประมงชำนาญการ เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ ร่วมงานคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2/2566 ณ ที่ว่าการอำเภอดอยหล่อ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด ในส่วนของคลินิกประมงได้ออกหน่วยบริการความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้บริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเบื้องต้น มอบพันธุ์ปลาเพื่อนำไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะของชุมชน จำนวน 30,000 ตัว และมอบปลากัดให้ผู้ที่มาร่วมงาน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้งด้านการประมง