ติดตาม ตรวจสอบ กำกับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (จระเข้)


[2023-05-08] ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในกระชังเพื่ออนุบาล ตามโครงการสร้างความเ.. [2023-05-08] ติดตามการตรวจรับปัจจัยการผลิต โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้าน.. [2023-05-08] ประกอบพิธีเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2566.. [2023-05-08] รองอธิบดีกรมประมง ตรวจเยี่ยมชมร้าน fisherman shop @เชียงใหม่.. [2023-04-12] ร่วมต้อนรับในการลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่ ของผู้ช่วยรัฐมนตรี.. [2023-04-11] จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2566.. [2023-04-03] ประชุมสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ และประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบา.. [2023-03-23] โครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค.. [2023-03-23] ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่.. [2023-03-17] ประมงอำเภอพร้าว ออกหน่วยบริการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดู.. อ่านทั้งหมด 

ติดตาม ตรวจสอบ กำกับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (จระเข้) 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ โดยนางสาวจุฑามาศ ชนะพิทักษ์กุล หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยนายอนุชา มานะงาน เจ้าพนักงานประมง      ชำนาญงาน และนายสุชาติ คลองดี เจ้าหน้าที่ประมง ร่วมกับนายปราโมทย์ แก้วยงกฎ ประมงอำเภอดอยสะเก็ด ปฏิบัติหน้าที่งานด้านการประมงอำเภอสันกำแพง ติดตาม ตรวจสอบ กำกับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (จระเข้) ให้เป็นไปตามกฎหมายตามประกาศกรมประมง มาตรา 78 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 พร้อมแจ้งเตือน  ผู้เพาะเลี้ยงให้ติดตามเฝ้าระวังการหลุดรอดของจระเข้ออกจากสถานที่เลี้ยงด้วย ณ บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ม.5 ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่