ออกหน่วยบริการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่


[2023-05-08] ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในกระชังเพื่ออนุบาล ตามโครงการสร้างความเ.. [2023-05-08] ติดตามการตรวจรับปัจจัยการผลิต โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้าน.. [2023-05-08] ประกอบพิธีเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2566.. [2023-05-08] รองอธิบดีกรมประมง ตรวจเยี่ยมชมร้าน fisherman shop @เชียงใหม่.. [2023-04-12] ร่วมต้อนรับในการลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่ ของผู้ช่วยรัฐมนตรี.. [2023-04-11] จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2566.. [2023-04-03] ประชุมสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ และประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบา.. [2023-03-23] โครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค.. [2023-03-23] ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่.. [2023-03-17] ประมงอำเภอพร้าว ออกหน่วยบริการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดู.. อ่านทั้งหมด 

ออกหน่วยบริการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่  

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ โดยนางสาวจริยา อ่อนทอง ประมงอำเภอแม่แตง ออกหน่วยบริการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ หย่อมบ้านห้วยโป่ง บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ให้บริการความรู้ และรับทราบปัญหาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้งด้านการประมงแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้