วันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field.day)


[2023-05-08] ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในกระชังเพื่ออนุบาล ตามโครงการสร้างความเ.. [2023-05-08] ติดตามการตรวจรับปัจจัยการผลิต โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้าน.. [2023-05-08] ประกอบพิธีเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2566.. [2023-05-08] รองอธิบดีกรมประมง ตรวจเยี่ยมชมร้าน fisherman shop @เชียงใหม่.. [2023-04-12] ร่วมต้อนรับในการลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่ ของผู้ช่วยรัฐมนตรี.. [2023-04-11] จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2566.. [2023-04-03] ประชุมสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ และประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบา.. [2023-03-23] โครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค.. [2023-03-23] ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่.. [2023-03-17] ประมงอำเภอพร้าว ออกหน่วยบริการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดู.. อ่านทั้งหมด 

วันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field.day) 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ โดยนางสาวจริยา อ่อนทอง ประมงอำเภอแม่แตง ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field.day) อำเภอแม่ริม ณ ศพก.เครือข่าย ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ได้จัดฐานเรียนรู้การเลี้ยงปลาสร้างรายได้ และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้งด้านการประมงแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ โดยนางสาวจริยา อ่อนทอง ประมงอำเภอ  แม่แตง ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field.day) อำเภอแม่ริม ณ  ศพก.เครือข่าย ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ได้จัดฐานเรียนรู้การเลี้ยงปลาสร้างรายได้ และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้งด้านการประมง แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้